Jazda v meste do 1,5 Km jazda zo stanovištia  (neplatí pre objednávku ) 2 €
 Jazda do centra a do mestských častí (Sásová,Radvaň,Uhlisko , Fončorda ,Podlavice) 3 €
Jazda nad 6 Km v rámci mesta 4 €
Jazda nad 8 Km v rámci mesta  (Sásová -Zv.Cesta,Pršianska ter.,Podháj, Kynceľová –Pršianska terasa,Podháj,Zvolenská cesta) 5 €
Jazda (Selce,Nemce,Iliaš,Malachov,Kremnička,Horná Mičiná,Nový svet,Slnečné stráne,Tajov ) 4,50 €
Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 Km a viac príplatok
1 €
 Jazda z okolitých obcí pri prejazde mestom (Sásovská cesta,Kúpeľná ulica) príplatok
2 €
Jazda(Badín,Horné Pršany,Rakytovce,Dolná Mičiná ,Môlča,Priechod,Harmanec,Vlkanová) 6,50 €
Jazda (Sliač,Čerín,Čačín ,Králiky,Kordíky ,Poniky,Podkonice,Baláže,Fugerov Dvor) 9,50 €
Jazda (Šachtičky,Čačín ,Sebedín,) 10,50 €
Jazda (Kováčová,Dubravica,Turecká,Medzibrod,Oravce) 12,50 €
Príplatky sa účtujú : Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 Km a viac ,zastávka mimo trasy, domáce zviera ,nadrozmerná batožina ,pri každej zmene trasy klientom  a pri dopravných obmedzeniach, 24.12. 1 €
Príplatok  2 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom (Sásovská cesta,Kúpeľná ulica)  (26.12.od 18:30 do 6:00 ) (31.12. od 18:30 do 6:00) 2 €
Šoférovanie auta v meste-DrinkTaxi 10 €
Šoférovanie auta mimo mesta (2x hodnota trasy ) +
5 € príplatok
Služba Nákup    (Alkohol ,potraviny ,cigarety) (hodnota trasy ) +
5 € príplatok
Trasa 1 Km /mimo mesta sa účtuje 0,70 €/Km
Poplatok za znečistenie vozidla 100 €

* – cenník platí od 1.2.2019