Kontakt

3TAXI

3taxi corp. S r.o
Bernolakova 11
Banská Bystrica
97405


IČO: 50 464 213
DIČ: 2120352146

tel.č.: 0940 654 303 /O2
tel.č.: 0903 654 303 /T-MOBILE
email: 3taxicorp@gmail.com


Obchodný register:
Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 30519/S

Peňaž. Ústav: SLSP
Č. účtu/kód: 51 1943 1708
IBAN: SK03 0900 0000 0051 1943 1708
SWIFT: GIBASKBX