Cenník

3 € - 3,50 €

Jazda do 3,5 km = 3€ 
Jazda nad 3,5 km do 4km=3,50€

€4,00

Jazda nad 4 Km v rámci mesta

€5,00

Jazda nad 6 Km v rámci mesta
€6,00

Jazda nad 8 Km v rámci mesta

(Sásová -Zv.Cesta, Pršianska ter.,Podháj )
(Kynceľová –Podháj, Pršianska terasa,Zvolenská cesta )              

€5,50

Jazda

(Selce,Nemce,Iliaš,Malachov,
Kremnička,Horná Mičiná,
Nový svet,Slnečné stráne,Tajov )

+ €1,00

príplatok

Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 4 Km a viac,časová objednávka .


+ €2,00

Jazda z okolitých obcí pri prejazde mestom nad 6km

(Sásovská cesta,Kúpeľná ulica)

+€3,00

Jazda nad 8 km v meste


€7,50

Jazda do centra

(Badín, Horné Pršany, Rakytovce, Dolná Mičiná, Môlča, Priechod, Harmanec, Vlkanová)

€11,50

Jazda

(Sliač, Čerín, Čačín, Králiky, Kordíky, Poniky, Podkonice, Baláže, Fugerov Dvor)
€12,50

Jazda

(Šachtičky, Čačín, Sebedín)


€14,50

Jazda

(Kováčová, Oravce, Turecká, Medzibrod)

€16,50

Jazda

(Dúbravica, Ľubietová, Hrochoť, Brusno)

+ €1,00

Príplatky sa účtujú:

:časová objednávka, jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 4 Km a viac, zastávka mimo trasy, domáce zviera, nadrozmerná batožina, pri každej zmene trasy klientom a pri dopravných obmedzeniach, 24.12.
+ €2,00

Príplatok 2 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom nad 6 km


(26.12.od 18:00 do 6:00 ) (31.12. od 18:00 do 6:00)

+ €3,00

Príplatok 3 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom nad 8 km

€15,00

Šoférovanie auta v meste-
Drink Taxi


2x hodnota trasy
+ 10 Eur príplatokhodnota trasy + 5 Eur príplatok

Služba Nákup (alkohol potraviny a cigarety)
Nákupy na čerpacích staniciach

1 € / Km

Trasa 1 €/Km sa účtuje v meste.
V paušálnom cenníku sú uplatnené zľavy pre klientov v Banskej Bystrici .

€1 / Km

Trasa 1 Km / mimo mesta sa účtuje

€100

Poplatok za znečistenie vozidla

Cenník platí od 1.6.2022. Cenník pevných cien platí pre telefonickú objednávku v meste a v obciach do 15 Km od Banskej Bystrice. Na výpočet jednotlivých jázd sa používajú Google maps, ako relevantný a presný zdroj na výpočet vzdialenosti trás .

O2: 0940 654 303 , T-MOBILE: 0903 654 303

© 2022 | 3Taxi | Všetky práva vyhradené