Cenník

€2,00

Jazda v meste do 1,5 Km jazda zo stanoviska 


(neplatí pre objednávku )

€3,00

Jazda do centra a do mestských častí

(Sásová,Radvaň,Uhlisko , Fončorda ,Podlavice)

€4,00

Jazda nad 6 Km v rámci mesta
€5,00

Jazda nad 8 Km v rámci mesta

(Sásová -Zv.Cesta, Pršianska ter.,Podháj )
(Kynceľová –Podháj, Pršianska terasa,Zvolenská cesta )              

€4,50

Jazda

(Selce,Nemce,Iliaš,Malachov,
Kremnička,Horná Mičiná,
Nový svet,Slnečné stráne,Tajov )

+ €1,00

príplatok

Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 Km a viac


+ €2,00

Jazda z okolitých obcí pri prejazde mestom

(Sásovská cesta,Kúpeľná ulica)

€6,50

Jazda

(Badín,Horné Pršany,Rakytovce,
Dolná Mičiná, Môlča, Priechod, Harmanec,Vlkanová)

€9,50

Jazda

(Sliač, Čerín, Čačín, Králiky, Kordíky, Poniky, Podkonice, Baláže, Fugerov Dvor)

€10,50

Jazda

(Šachtičky,Čačín ,Sebedín)


€12,50

Jazda

(Kováčová, Dubravica, Turecká, Medzibrod)

+ €1,00

Príplatky sa účtujú:

Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 Km a viac, zastávka mimo trasy, domáce zviera, nadrozmerná batožina, pri každej zmene trasy klientom a pri dopravných obmedzeniach, 24.12.

+ €2,00

Príplatok 2 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom

(Sásovská cesta,Kúpeľná ulica) (26.12.od 18:30 do 6:00 ) (31.12. od 18:30 do 6:00)

€10,00

Šoférovanie auta v meste

2x hodnota trasy
+ 5 Eur príplatok

Šoférovanie auta mimo mesta

hodnota trasy + 5 Eur príplatok

Služba Nákup
Alkohol -potraviny-cigarety

€0,70 / Km

Trasa 1 Km /mimo mesta sa účtuje


€100,00

Poplatok za znečistenie vozidla


Cenník platí od 1.2.2019

O2: 0940 654 303 , T-MOBILE: 0903 654 303

© 2020 | 3Taxi | Všetky práva vyhradené